Gây hại cho trẻ vị thành niên, bạo lực hoặc đe dọa, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư, mạo danh hoặc xuyên tạc, gian lận hoặc lừa đảo. Helloển thị thêmTán gẫu hoặc huênh hoang, nội dung người lớn, thư rác, xúc phạm thành viên khác,hiển thị thêmJust type in on the deal… Read More